Dupa haosul realizat in cursul zilelor trecute legat de „Analiza de risc” am decis sa ma informez si eu ceva mai mult si sa nu mai stau sa citesc toate articolele sau toti inspaimantatii. Mentionez ca, nu sunt expert in domeniu si nu trebuie sa preluati informatiile din aceasta postare ca litera de lege.

In continuare, recomand sa va consultati cu un avocat.

Am preluat atat din „Lege nr. 333/2003 republicata 2014” cat si „H.G. nr.  301 / 2012” si am aflat urmatoarele

Amenda situata intre 20.000 si 50.000 de lei

-este aproape imposibil de primit. Primesti aceasta amenda doar in cazul in care, transporti valuta sau bunuri in valoare mai mare de 500.000 de euro fara transport blindat si fara protectie cu arme de foc.

Amenda situata intre 10.000 lei si 20.000

 • doar pentru bunuri situate intre 100.000 si 500.000 de euro

Amenda este intre 5.000 si 10.000 de lei daca:

 • daca folosesti bastoane din alte materiale decat cauciucul,
 • daca folosesti insemne similare politiei,
 • daca nu depui planul de paza la politie inainte de a semna cu firma de paza
 • Daca nu oferi acces politiei la inregistrarile de pe camerele de filmat
 • daca adopti alte masuri de securitate pe langa cele precizate de expertul abilitat.

Amenda situatia intre 2.000 si 5.000 de lei daca:

 • Ai declarat paza proprie si nu ai “ Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forte si mijloace civile” in unitate.
 • Nu ai efectuat analiza de risc si implementat protectia recomdanta de inspector.
 • Daca nu iti instruiesti personalul de executie minim 20 de ore pe an conform tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
 • Nu ai lacate si sisteme de protectie care respecta normele europene.
 • Modifici sistemul de securitate pe cont propriu si nu apelezi la specialist
 • Daca declari alarme false politiei sau nu ii informezi despre o infractiune
 • Daca nu implementezi in termen solutiile prevazute de nenea inspector

Amenda situata intre 100 si 300 lei daca:

 • Daca paza ta poarta la ei cagula si catuse,
 • Ecusonul nu este pe piept in stanga
 • Nu informezi faptul ca incinta este supravegheata video

Mentionez ca sunt mult mai multe motive pentru care iti poti lua amenda. Totusi, acestea sunt exclusiv dedicate firmelor de paza si protectie. Astfel, majoritatea antreprenorilor nu au de ce sa se ingrijoreze.

Acestea ar fi cam toate informatiile legate de amenzi. Poti sa te uiti mai jos la articolele specifice care mentioneaza cum si de ce primesti amenda.

Se pare ca, din pacate, nu exista entitati care sa scape de analiza de risc.

Lege nr. 333/2003 republicata 2014

ART. 59
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g)-m); >  nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) şi art. 40;

ART. 23. Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

ART. 31. (2)Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca, in termen de 15 zile, sa comunice in scris unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care a fost eliberata licenta.

ART. 39 (2)Furnizorul de formare profesionala are obligatia de a aproba inscrierea la cursurile de calificare profesionala doar a persoanelor care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 36 lit. a)-c).

ART. 40 Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza si garda de corp cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai in timpul executarii serviciului.

b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);

neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3alin. (1)si(3), art. 5alin. (1),art. 17 si la art. 18 alin. (2) si (3);

ART. 3 (1)In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu politisti locali, paza proprie sau paza prin societati specializate.

(3)La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

ART. 5 (1)Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

ART. 17. Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre operatorii economici de profil, in formele prevazute de lege.

ART. 18. (2)Primarul este obligat sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor si raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei.

(3)Intocmirea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se efectueaza de catre organele locale de politie sau de structurile implicate in activitatea de paza.

-incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza de orice fel, cu incalcarea dispozitiilor art. 19 alin. (10), art. 21 alin. (1) si (4) si ale art. 36;

ART 19 (10) Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la alin. (9), care are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii revin, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

ART 21 (1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de paza, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, conform legii.

(4)Societatile specializate de paza si protectie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii intre acestea, precum si cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.

ART 36

Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b)sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c)sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d)sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 50;

ART. 50

Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:
a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu;
b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; in obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza impreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza;
c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;
d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta isi executa atributiile de serviciu;
e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;
f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii;
g) asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, politisti locali ori cele ale societatilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;
h) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, garzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele ori prin politia locala carora li s-a acordat licenta, dupa caz, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane;
i) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate serviciului de paza;
j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit;
k) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).

incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 46-49;

Art. 46
In timpul serviciului, personalul de paza este obliat:
a)sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
b)sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;
c)sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
d)sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni ori alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte politiei pe faptuitor, sa opreasca si sa predea politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri. Procesul-verbal astfel intocmit constituie act de sesizare a organelor de urmarire penala;
e)sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
f)in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
g)in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;
h)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;
i)sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul ori de cate ori este solicitat de catre organele de urmarire penala sau de organele de politie;
j)sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;
k)sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
l)sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;
m)sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;
n)sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta;
o)sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
p)sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;
q)sa respecte consemnul general si particular al postului.

Art. 47
Seful formatiei de paza, pe langa obligatiile prevazute la art. 46, are si urmatoarele atributii:
a)sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;
b)sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora;
c)sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;
d)sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;
e)sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.

Art. 48
(1)In timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe langa obligatiile prevazute la art. 46 lit. d) si j) -o), si urmatoarele obligatii specifice:
a)sa apere persoana careia ii asigura garda de corp impotriva unor atacuri care pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia;
b)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, cand aceasta a fost ranita;
c)sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati care depasesc limita atributiilor sale legale;
d)sa anunte unitatea de politie de indata ce intra in posesia unor date sau informatii despre iminenta pregatire sau savarsire a unor infractiuni;
e)sa opreasca si sa imobilizeze, in functie de posibilitati, persoanele care au savarsit fapte de natura a pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile persoanei careia ii asigura protectia si sa sesizeze de indata cea mai apropiata unitate de politie;
f)sa participe, la cererea autoritatilor statului, la indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a incalca obligatiile fata de persoana pe care o are in paza;
g)sa coopereze cu autoritatile statului care au atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
(2)Personalului prevazut la alin. (1) ii este interzis portul armamentului in sediile institutiilor publice.

Art. 49
Modul de actiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileste prin planul de protectie intocmit de societatea specializata de paza, avizat de unitatea de politie competenta teritorial.
(2) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.

 

 „H.G. nr.  301 / 2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ” 

Mai jos aveti toate datele legale, preluate cum am putut mai bine din „H.G. nr.  301 / 2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor „. Acestea sunt ordonate crescator in functie de amenda.

(1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 1. a) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, cele prevazute la pct. 11, 12 si 19;

Pct. 11 > nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a dispozitiilor art. 50 alin. (3) din anexa; > ) Ecusonul se poarta in partea stanga superioara a uniformei, la vedere, asigurand vizibilitatea datelor de identificare.

Pct. 12 > nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 52 alin. (3) din anexa; >  Este interzisa dotarea personalului de paza sau garda de corp ori folosirea de catre acesta a cagulelor, mastilor pentru acoperirea fetei sau a catuselor metalice.

Pct. 19 >  nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (2) din anexa; >  Detinatorul sistemelor de supraveghere are obligatia afisarii in unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenta acestora.

 1. b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 si 28;

Pct. 1 > nerespectarea masurilor minimale de securitate prevazute la art. 2 alin. (2) din anexa; >  (2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in Anexa nr. 1.

Pct. 5 >  nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din anexa; >  Documentele prevazute la alin. (1) se inregistreaza la prestator si se vizeaza spre neschimbare de beneficiar, iar dupa completare prestatorul asigura pastrarea acestora pe o durata de minimum 2 ani. In cazul instituirii pazei proprii, documentele se inregistreaza si se pastreaza de catre unitate.

Pct. 7 >  nerespectarea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si protectie a dispozitiilor art. 31 din anexa; >

Art. 31. – (1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a asigura desfasurarea activitatii societatilor specializate de paza si protectie in sediile principale sau secundare, inregistrate la oficiul registrului comertului si notificate organelor de politie competente teritorial.

(2) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie are obligatia de a comunica in termen de 15 zile inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe raza caruia/careia aceasta isi are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea si functionarea societatii.

(3) Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii are obligatia sa informeze, in scris, inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti despre activitatile desfasurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Politiei Romane. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia s-au desfasurat activitatile respective.

Pct. 8 >  nerespectarea obligatiei de infiintare a registrului special de evidenta a contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa; > Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a infiinta un registru special, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2j), in care consemneaza in ordine cronologica contractele de prestari de servicii, in termen de 5 zile de la data incheierii acestora.

Pct. 9 >  neconsemnarea in registrul special de evidenta a contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa; > Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a infiinta un registru special, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2j), in care consemneaza in ordine cronologica contractele de prestari de servicii, in termen de 5 zile de la data incheierii acestora.

Pct. 10 > neindeplinirea obligatiei de asigurare a pregatirii continue prevazute la art. 44 alin. (4) din anexa; > Pentru a imbunatati cunostintele acumulate anterior, angajatorii sunt obligati sa asigure pregatirea continua a personalului de executie pana la seful de tura inclusiv, in limita a cel putin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesionala autorizati, in baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari. Raspunderea pentru desfasurarea pregatirii continue revine conducatorului societatii sau, dupa caz, responsabilului cu pregatirea din cadrul societatii.

Pct. 18 >  nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (3) si art. 85 alin. (1) din anexa; >
Conducatorii unitatilor au obligatia folosirii mijloacelor de protectie mecanofizica si a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau nationale in vigoare de catre 14-30 organisme acreditate din tara ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.

(1) Conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecanofizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

Pct. 21 > . nerespectarea dispozitiilor referitoare la proiectarea si modificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei prevazute la art. 70 din anexa; >
Art. 70. – (1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaboreaza de personalul tehnic al societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, cu competente profesionale specifice, cu respectarea cerintelor din prezentele norme metodologice si a normativelor tehnice specifice.

(2) La intocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat sa prevada doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate in conformitate cu standardele nationale sau europene de profil si in concordanta cu gradul de siguranta impus de caracteristicile obiectivului protejat.

(3) Proiectantul sistemului de securitate raspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice in faza de proiect, iar societatea care instaleaza sistemul de securitate este raspunzatoare de implementarea si respectarea proiectului de executie.

(4) Orice modificare in faza de instalare a sistemului de securitate se face dupa consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii in functiune a sistemului, dupa consultarea unui proiectant autorizat.

Pct. 22 > nerespectarea de catre persoana care a incetat raporturile de munca cu o societate specializata in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei a dispozitiilor art. 85 alin. (2) din anexa; > (2) Personalul de conducere si cel tehnic din cadrul societatilor specializate care a incetat raporturile de serviciu nu are dreptul sa intervina in sistemele executate de societate ori sa divulge informatiile referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere. A

Pct. 23 >  nerespectarea de catre societatile specializate in sisteme de alarmare a obligatiilor prevazute la art. 86 din anexa; >  La solicitarea beneficiarului, dupa indeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societatii instalatoare a sistemului de alarmare impotriva efractiei sau care a asigurat mentenanta acestuia are obligatia predarii in termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului si a documentatiei aferente, pe baza de proces-verbal. A

Pct. 26 >  neluarea masurilor prevazute la art. 94 din anexa; >  Societatea care asigura serviciile de monitorizare si beneficiarul au obligatia de a lua masuri pentru preintampinarea urmatoarelor situatii: a) sesizarea in mod eronat a autoritatilor pentru interventia la obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol ori sesizarea tardiva, din motive imputabile societatii prestatoare sau beneficiarului;
c) declansarea de alarme false repetate datorata neasigurarii conditiilor de exploatare si mentenanta corespunzatoare a sistemelor de alarma.

Pct. 27 >  nerespectarea obligatiei privind asigurarea timpilor de interventie, conform art. 97 din anexa; >
Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a asigura timpii de interventie asumati contractual, fara a depasi 15 minute in localitatile urbane, respectiv 30 de minute in cele rurale, si de a lua, pana la interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor materiale de proba.

Pct. 28 > nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexa. >  (4) Conducatorii unitatilor raspund de solutionarea in termen a masurilor stabilite in procesul-verbal prevazut la alin. (1). >  Cu ocazia controalelor efectuate de politie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind masurile de asigurare a securitatii unitatilor, personalul abilitat pentru efectuarea controlului incheie un proces-verbal de constatare, in care se inscriu masurile si termenele de remediere a deficientelor.

 1. c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 si 25;

pct. 2 > 2. incalcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexa referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica;  > (3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica. Art. 3, alin. (2) şi art. 4, alin. (1), lit. c

Pct. 3>  3. neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (2) din anexa; >  (2) La obiectivele cu program permanent in care pe timpul noptii isi desfasoara activitatea mai putin de 3 angajati, conducatorii unitatilor au obligatia executarii si folosirii unui ghiseu special amenajat care sa asigure protectia la atacuri manuale asupra casierului.

Pct. 4>  4. nedepunerea planului de paza la organele de politie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexa; >  (3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul pazei proprii.

Pct. 6>  6. incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din anexa privind adoptarea insemnelor, uniformelor, legitimatiilor sau accesoriilor de echipament; > Nu se pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice ale organismelor internationale la care Romania este parte.

Pct. 13> 13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) si art. 53 alin. (2) din anexa; >
(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa ori acustica, precum si inscriptionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societatilor specializate de paza si protectie.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de paza si garda de corp, precum si folosirea de catre acesta a bastoanelor confectionate din alte materiale decat cauciucul.

Pct. 16> 16. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. c) si art. 57 alin. (3) din anexa;
(1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime: c) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre 10.000 si 100.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, insotite cu personal de paza propriu calificat si atestat ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.

(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit intelegerii dintre parti, trebuie sa detina polita de asigurare valabila in raport cu bunurile sau valorile transportate.

Pct.  17> 17. neluarea masurilor prevazute la art. 66 alin. (3) din anexa; > (3) Pentru protectia factorilor postali aflati in serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligatia sa asigure dotarea necesara care sa previna sustragerea bancnotelor detinute, prin sistemele prevazute la alin. (2) sau alte masuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.

Pct.  20> nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (4) din anexa; >  (4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit inchis are obligatia punerii la dispozitia organelor judiciare, la solicitarea scrisa a acestora, a inregistrarilor video si/sau audio in care este surprinsa savarsirea unor fapte de natura penala.

Pct. 24>   nerespectarea dispozitiilor art. 90 alin. (1) si (2) din anexa; >
(1) Societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona pentru 17-30 prestarea serviciilor de monitorizare si interventie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.

(2) Unitatile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unitatilor proprii, cu asigurarea programarii sistemelor locale si a interventiilor prin societatile specializate in sisteme de alarmare, respectiv paza si protectie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege

Pct. 25>   nerespectarea dispozitiilor art. 92 din anexa referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate; >  In functionare, dispeceratele de monitorizare asigura preluarea directa a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel incat sa fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali stabiliti prin prezentele norme metodologice.

 1. d) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la pct. 15; > 15. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexa;
 2. b) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre

100.000 si 500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate sau semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;

 1. e) cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevazute la pct. 14.  > nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexa; >

Art. 57. –

(1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime:

 1. a) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare de peste

500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;